Czernichów

Czernichów

elektownia fotowoltaiczna – 3kWp
rozbudowa istniejącej
inwerter Fronius
instalacja trójfazowa
orientacja południowa
czas realizacji 1 dzień