Centrum Katowic

Centrum Katowic

rozbudowa magistrali światłowodowej

Na zlecenie jednego z operatorów telekomunikacyjnych rozbudowujemy magistralę światłowodową w centrum Katowic.